Sayısal Loto


19.Ocak.2019
1185. Hafta


sayi1 sayi2 sayi3 sayi3 sayi5 sayi6
GIRESUN /KESAP MUGLA /YATAGAN
6 Bilen Kişi/ İkramiyesi 2 Kişi 2.486.302,10 TL
5 Bilen Kişi/ İkramiyesi 114 Kişi 6.145,30 TL
4 Bilen Kişi/ İkramiyesi 6.203 Kişi 85,00 TL
3 Bilen Kişi/ İkramiyesi 123.886 Kişi 12,00 TL
 

©Copyright 2018 lotokurdu.com Design: lotokurdu.com İletişim: info[at]lotokurdu.com